Dit is de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de gemeente Meierijstad. Deze begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Meierijstad daarvoor wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 10:52:31 met de export van 09/25/2023 10:38:11